پارساپارسا، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 15 روز سن دارد

آقا پارسامون

عشق من

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت امروز ثانیه ها نام تو را فریاد میزنند و من در اوج عشق خود را در پستوی زمان تنها حس نمی کنم عاشق خندیدنتم پسرم   ...
4 بهمن 1392

دو ماهگی

امروز آقا پارسامون 2 ماهه شد و رفتیم واکسنای 2 ماهگی شو زدیم مامانی خیلی ناراحت بود اما گل پسر من قویتر از این حرفاست فقط یه کوچولو گریه کرد و اینم خندیدن بعد از یه کوچولو گریه ...
18 دی 1392